Design © 2003
Rostislav Zedníček

Co zde najdete
Sbírka úloh pro tabulkové procesory
11.zari 1998 Publikační činnost Vydané publikace
První publikace vyšla v roce 1998, byla určená především pro školy a napsal ji kolektiv učitelů ve složení Radek Maca, Rostislav Zedníček, Miroslav Kadlec a Zdeněk Holemář. Sbírka vyšla pod hlavičkou vzdělávací společnosti ABS WYDA s.r.o, kde je snad stále ještě k dostání. V té době jsem ještě učil na SOU a SOŠ ve Žďáru n. S.

Autoři:
Mgr. Radek Maca, Mgr. Rostislav Zedníček, Mgr. Miroslav Kadlec, Ing. Zdeněk Holemář

Charakteristika:
Sbírka obsahuje 18 témat s více než 450 úlohami různého druhu a stupně obtížnosti.  Tuto sbírku vytvořil tým učitelů praktiků a je určena k procvičování učiva jakéhokoliv tabulkového procesoru. Kniha je členěna do tří oddílů, které vystihují svým obsahem obtížnost a zařazení témat do výuky.
První oddíl – Základní kameny – obsahuje praktické úlohy k procvičení základního učiva tabulkových procesorů, které by měl každý uživatel zvládnout. Jedná se především o tvorbu tabulek, vzorců a nejběžnější operace s buňkami.
Druhý oddíl – Speciální funkce – je určen pro mírně pokročilé uživatele a umožňuje mu procvičit činnosti spojené především s tvorbou grafů, s vkládáním složitějších a vnořených funkcí a s databázovými operacemi.
Třetí oddíl – Tabulky v praxi - je určen pro pokročilejší uživatele a obsahuje úlohy s makry, šablonami a projekty. Součástí sbírky je řada ilustrací, související s tématy kapitol.

Z obsahu:
- operace s tabulkovým souborem
- základy editace buněk
- operace s oblastí formát buněk
- posloupnosti a řady
- vzorce 
- funkce 
- uspořádání dat v tabulce
- grafická prezentace dat
- práce s více tabulkami
- filtrace 
- makra


..... zpět na předchozí stranu