Design © 2003
Rostislav Zedníček

Co zde najdete
Outlook 2000
8.rijen 1999 Publikační činnost Vydané publikace
Po seznámení s Rudolfem Pecinovským, a v době kdy jsem již pracoval v ABS WYDA, vyšla jako první má publikace v nakladatesltví Grada útlá knížka z edice Snadno a rychle s názvem Outlook 2000. Již název napovídá, že je věnována elektronickému klientu z balíku Office od Microsoftu.

Outlook 2000

Autor, edice, nakladatel:
Rostislav Zedníček, Snadno a rychle, vydala Grada Publishing, spol. s r.o. jako svou 968. publikaci, 116 stran, Datum vydání: 08.10.1999, ISBN 80-7169-867-9

Charakteristika:
Kniha je určena všem, kteří se chtějí naučit pracovat s Outlookem 2000, který se může stát hlavním pomocníkem při efektivním využívání času. Po úvodním seznámení s prostředím programu se čtenář seznámí se základními složkami programu jako jsou Kontakty, Úkoly, Kalendář, deník a Poznámky.
Nejopbsáhlejší kapitola popisuje práci s elektronickou poštou, čtenář se naučí posílat a přijímat zprávy, vkládat přílohy, automatcký podpis, ale také se dozví, jak využívat Outlook k organizaci schůzek a zadávání úkolů.
Následuje popis způsobů vytváření různých tiskových sestav, tisk na tiskárně, možnosti archivace, exportu, importu či vytváření vlastní struktury složek.
Na konci publikace jsou přílohy, kde lze získat stručné informace o instalaci programu a konfiguraci v počítačové síti.

Z obsahu:
- Základní pojmy a prvky Outlooku
- Kontakty
- Kalendář
- Úkoly
- Deník
- Poznámky
- Elektronická pošta
- Outlook Dnes
- Tisk v Outlooku
- Další funkce a možnosti Outlooku
- Přílohy (Profily a informační služby, Služby elektronické pošty)


..... zpět na předchozí stranu