Design © 2003
Rostislav Zedníček

Co zde najdete
Windows 2000 Professional
12.duben 2000 Publikační činnost Vydané publikace
Jako další publikaci jsme společně s Radkem Macou a Rudolfem Pecinovským (alias Michal Palas) popsali nový operační systém pro stanice Windows 2000 Professional.

Windows 2000 Professional

Autor, edice, nakladatel:
Radek Maca, Rostislav Zedníček, Michal Palas, Podrobný průvodce začínajícího uživatele, vydala Grada Publishing, spol. s r.o. jako svou XXX. publikaci, 244 stran, Datum vydání: 12.04.2000, ISBN 80-7169-943-8

Charakteristika:
Publikace Windows 2000 Professional bude vaším průvodcem do světa, o němž se ještě nedávno většina z nás domnívala, že je vyhrazen pouze počítačovým specialistům. Ocení ji především začínající a méně zkušení uživatelé, kteří se chtějí blíže seznámit s operačním systémem Windows 2000. Kniha je rozdělena do čtyř částí, které krok za krokem seznámí čtenáře s nejdůležitějšími vlastnostmi tohoto systému. První část Začátečník u Windows 2000 se věnuje prvním kontaktům se systémem počínaje přihlášením do systému, přes spouštění programů a práci s daty na disku, až k možnostem přizpůsobení prostředí vlastním potřebám a zvyklostem. Jsou zde rovněž popsány uživatelské aplikace, dodávané se systémem Windows 2000. Druhá část Rodina u Windows 2000 popisuje na praktických příkladech základní činnosti spojené s prací více uživatelů na jednom počítači: vytváření uživatelů a skupin, přiřazování práv, změny hesel apod. Dozvíte se zde o možnostech ochrany počítače, souborů i složek před destrukčním zásahem nezkušených uživatelů a v závěru také o sdílení souborů a složek v jednoduché počítačové síti. V třetí části Správce systému Windows 2000 jsou řešeny situace, kdy počítač s uživatelem komunikuje velmi pomalu, nebo dokonce vůbec nekomunikuje. Množství rad a postupů, které zde najdete, vám umožní udržovat systém stále v dobré kondici. Ve čtvrté části Komunikace s okolním světem najdete základní informace o možnostech připojení periferních zařízení pro vstup a výstup dat z počítače a o připojení počítače s Windows 2000 na internet.

Z obsahu:
Část I: Začátečník u Windows 2000
1. Popis prostředí
2. Nápověda
3. Složky a soubory
4. Uživatelské aplikace dodávané s Windows 2000
5. Výměna dat mezi aplikacemi
6. Přidat nebo odebrat programy

Část II: Rodina u Windows 2000
7. Windows 2000 jako víceuživatelský systém
8. Zabezpečení systému Windows 2000
9. Sdílení souborů a složek v síti

Část III: Správce systému Windows 2000
10. Správce úloh
11. Systémová nastavení
12. Údržba systému

Část IV: Komunikace s okolním světem
13. Vstupní a výstupní zařízení
14. Windows 2000 a Internet
15. Základy práce v síti


..... zpět na předchozí stranu