Design © 2003
Rostislav Zedníček

Co zde najdete
Outlook 2002 PPZU
13.brezen 2002 Publikační činnost Vydané publikace
Na jaře roku 2002 jsem podrobněji popsal nový Outlook od Microsoftu v edici "Podrobný průvodce začínajícího uživatele".

Outlook 2002

Autoři, edice, nakladatel:
Rostislav Zedníček, Podrobný průvodce začínajícího uživatele, vydala Grada Publishing, spol. s r.o. jako svou 1455. publikaci, 200 stran, ISBN 80-247-0271-1

Charakteristika:
Kniha Outlook 2002 podrobný průvodce začínajícího uživatele seznámí čtenáře s další  verzí stále populárnějšího organizátora času - programem Microsoft Outlook 2002 z kancelářského balíku Office XP. Autor vás čtivou formou provede všemi podstatnými možnostmi této aplikace, která slouží jako plnohodnotný diář, správce kontaktů i nenahraditelný pomocník při vyřizování elektronické pošty. Po stručném úvodu a seznámení s filozofií programu se čtenář naučí pracovat s jednotlivými složkami.
Nejobsáhlejší kapitola této publikace je věnována nejvyužívanější službě dneška - elektronické poště. Seznámíte se rovněž s celou řadou dalších možností, které přináší vytváření vlastní struktury složek, nových zobrazení či stylů tisku, práce s nevyžádanou poštou či automatizace vybraných činností.
Pro podnikové sítě zde naleznete stručný popis využití Exchange Serveru, ale také návod, jak používat Outlook mimo kancelář. Jednou z novinek této verze Outlooku je uveřejnění informací o volném čase na internetu, čímž se k vašim datům mohou dostat také vyvolení uživatelé této sítě sítí.

Z obsahu:
Úvod
Začínáme s Outlookem 2002
Co nám Outlook umožní, Instalace Microsoft Outlooku 2002, Aktivace MS Office, První spuštění Outlooku, Nejdůležitější novinky ve verzi 2002
Základní pojmy a prvky Outlooku
Jak můžete program spustit, Popis okna programu, Složky Outlooku, Zobrazení položek v Outlooku, Tisk v Outlooku, Stránka Outlook Dnes, Když si nevíte rady, použijte nápovědu
Nejcennější jsou kontakty
Vytváříme nový kontakt, Zadáváme informace o kontaktu, Základní činnosti s kontakty, Další činnosti s kontakty, Zobrazení ve složce Kontakty
Elektronická pošta v Outlooku 2002
Jak to vlastně funguje, Píšeme novou zprávu, Další možnosti při tvorbě zprávy, Odesíláme zprávu, Obdrželi jsme zprávu, Zobrazení ve složkách pošty
Používejte elektronický kalendář
Základy ovládání kalendáře, Základní pojmy v Kalendáři, Vytváříme novou událost, Vytváříme zvláštní událost, Používejte opakované události, Organizujeme schůzky, Základní činnosti s položkami, Zobrazení obsahu dat v kalendáři, Nastavení kalendáře
Pracujeme s úkoly
Zapisujeme nový úkol, Opakovaný úkol, Zadávání úkolů, Dokončili jsme úkol, Zobrazení úkolů
Používáme deník
Automatický záznam údajů do deníku, Ruční záznam údajů do deníku, Základní činnosti s položkami deníku, Předdefinovaná zobrazení v deníku
Elektronické poznámky
Vytváříme poznámku, Pracujeme s poznámkami, Zobrazení ve složce Poznámky
Organizace dat v Outlooku
Profily v Outlooku, Struktura složek Outlooku, Kategorie, Vyhledávání v Outlooku, Archivace dat Outlooku, Export a import dat
Upravte si zobrazení a styly tisku
Změna zobrazení, Vytvoření vlastního zobrazení, Úprava stylů tisku
Outlook, internet a Exchange Server
Outlook a WWW, Práce s diskusními skupinami,  Outlook a Exchange Server
Další možnosti a funkce Outlooku
Automatické zpracování doručených zpráv, Vzdálená pošta, Vytvářejte zprávy pomocí šablony, Automatický formát barvy události, Údržba dat v Outlooku, Hromadná korespondence
Přílohy
Vybrané klávesové zkratky, Přehled vybraných symbolů


..... zpět na předchozí stranu