Design © 2003
Rostislav Zedníček

Co zde najdete
Outlook2002 snadno a rychle
12.rijen 2001 Publikační činnost Vydané publikace
Protože Microsoft vydal další verzi svého populárního kancelářského balíku, popsal jsem další Outlook nejdříve v edici snadno a rychle pro začínající uživatele.

Outlook 2002

Autoři, edice, nakladatel:
Rostislav Zedníček, Snadno a rychle, vydala Grada Publishing, spol. s r.o. jako svou 1387. publikaci, 128 stran, ISBN 80-247-0154-5

Charakteristika:
Kniha Outlook 2002 z edice snadno a rychle je určena nejširšímu okruhu čtenářů, kteří se chtějí naučit pracovat s tímto moderním prostředkem k efektivnímu využívání času. Zkušení uživatelé ví, že se jedná o jeden z nejlepších programů, jenž slouží nejen k odesílání a přijímání elektronických zpráv, ale také jako prostředek k organizaci osobních údajů, který plně nahrazuje klasický kalendář, diář či elektronický záznamník. Po výkladu základních pojmů a seznámení s prostředím programu se naučíte využívat jeho základní složky - Kontakty, Kalendář, Úkoly, Deník a Poznámky. Plné využití programu však přináší připojení k počítačové síti, kterým může být samozřejmě také internet. Pro takovou příležitost obsahuje Microsoft Outlook složky elektronické pošty.

V nejobsáhlejší kapitole se tedy naučíte odesílat a číst zprávy, otevírat přílohy, automaticky se podepisovat, ale také organizovat schůzky či zadávat úkoly. Velmi užitečnou část Outlooku představuje stránka Outlook Dnes, jež přináší přehled základních úkolů, doručených zpráv a očekávaných událostí v nejbližších dnech. Samostatná kapitola popisuje vytváření tiskových sestav a jejich tisku na tiskárně. Poslední kapitola je věnována některým dalším možnostem Outlooku jako je archivace, export, import, vytváření vlastní struktury složek či pravidel pro zautomatizování řady činností. Celou knihu uzavírá příloha, kde najdete stručné informace o instalaci a aktivaci produktu Microsoft Outlook, ale také seznam používaných klávesových zkratek a grafických symbolů, které se v programu objevují.

Z obsahu:
- Úvod
- Outlook se představuje
- Kontakty
- Kalendář
- Úkoly
- Deník
- Poznámky
- Elektronická pošta
- Tisk v Outlooku
- Organizace položek Outlooku
- Archivace, export a import dat
- Přílohy


..... zpět na předchozí stranu