Design © 2003
Rostislav Zedníček

Co zde najdete
Office 2000 Professional PPZU - recenze
1.brezen 2001 Publikační činnost Recenze knih
Časopis CHIP, Milan Pinte

CHIP 3/2001

Office 2000 Professional – podrobný průvodce začínajícího uživatele
Kolektiv autorů, Grada Publishing, Praha 2000, 1. vydání, 476 stran, cena 295 Kč, v češtině, ISBN 80-7169-882-2

Nakladatelství Grada reagovalo uvedením této knihy na rostoucí poptávku po vhodném informačním zdroji mezi uživateli kancelářského balíku MS Office 2000. Poskytlo jim přehlednou publikaci, ve které mohou nalézt rady a návody pro každodenní práci s tímto programovým balíkem společnosti Microsoft.
Na úvodní blok (společný pro všechny aplikace), ve kterém lze získat informace o základních pojmech používaných při práci v tomto uživatelském prostředí a o principu práce s dokumenty a soubory, navazuje ve třetí kapitole popis práce s textovým editorem Word. Čtenář v ní najde informace o základních možnostech editace (o různých typech a druzích formátování, použití šablon, vytváření tabulek, ...) a o postupu při tvorbě různých dokumentů (dopisů, formulářů, ...). Jak již bylo zmíněno, pomocí programu Word lze pracovat s tabulkami, ale chce-li uživatel trochu více, než je jen pouhé vytváření jednoduchých tabulek, asi sáhne po dalším programu – Excelu. V Excelu lze již efektivněji pracovat s daty, např. pomocí vzorců a funkcí. Tato data lze dále samozřejmě jednoduše třídit a filtrovat, a chce-li je uživatel názorně předvést, může použít možnosti jejich vizualizace prostřednictvím mnoha druhů grafů (sloupcových, výsečových apod.). A právě popisu, jak provádět naznačené operace, je věnována 4. kapitola: Excel.
Některý z uživatelů možná při své práci narazil na skutečnost, že ani pomocí Excelu není schopen dosáhnout požadovaného zpracování dat. Pro tento případ začlenila společnost Microsoft do balíku MS Office program pro správu a tvorbu databází – Access. V 5. kapitole se čtenář dozví, co se skrývá pod termínem databáze a jaké výhody uživatelům přinese databázové zpracování dat. Dále se zde např. dozví, jak se vytváří databáze pomocí průvodců, dotazy, tiskové sestavy a makra.
Bez perfektní prezentace sdělovaných informací by v dnešním konkurenčním prostředí patrně neuspěl žádný jedinec či organizace. Pro tento případ je zde program PowerPoint, pomocí něhož lze snadno a rychle vytvářet profesionální prezentace. Po přečtení popisu práce s tímto programem by měl být čtenář dostatečně připraven na tvorbu vlastních prezentací, neboť se zde může např. dozvědět, jak se rychle vytváří prezentace pomocí průvodce, jak se prezentace upravuje či jaké jsou možnosti jejího předvedení, když je hotova. Sedmá kapitola je zaměřena na popis programu Publisher. Lze se v ní dočíst, jak se postupuje při tvorbě jednoduchých publikací, katalogů atd. Na tuto část knihy navazuje popis klienta el. pošty a organizéru – Outlooku. Zde lze získat informace nutné pro práci s el. poštou, či jak organizovat svůj čas (úkoly).
Asi nikdo by neočekával, že v dnešní době by MS Office stál stranou takového fenoménu, jakým je internet, a možná proto je závěrečná část knihy zaměřena na popis možností integrace programů v Office 2000 a internetu.
Celkově mohu říci, že pomocí této publikace bude i začínající uživatel schopen “plnohodnotně” pracovat s MS Office a vytvářet odpovídající výstupy.

Milan Pinte


..... zpět na předchozí stranu