Design © 2003
Rostislav Zedníček

Co zde najdete
Office 2000 Professional PPZU - recenze
1.cervenec 2000 Publikační činnost Recenze knih
Časopis CHIP, Michal Přádka

CHIP 7/2000

Office 2000 Professional
Kolektiv autorů / Grada Publishing, Praha 2000, 476 stran, cena 295 Kč, ISBN 80-7169-882-2

Po uvedení nové verze kancelářského balíku na trh následuje doslova záplava knih, které jej rozebírají a popisují ze všech stran. Pro Microsoft Office to samozřejmě platí dvojnásob. Pokročilým uživatelům jsou určeny publikace, které se zaměřují zejména na nové funkce a komparaci ovládání stávající a inovované verze softwaru. Stále však existuje početný segment čtenářů, kteří s ovládáním kancelářského balíku nemají žádné zkušenosti a potřebují postupovat krok za krokem.
Český Office 2000 Professional s podtitulem Podrobný průvodce začínajícího uživatele je knihou, která je určena uživatelům s mizivými znalostmi produktu. Co se týká nutnosti umět ovládat samotné Windows jako prostředí, ve kterém Office 2000 funguje, je situace také snadná – nemusíte umět vůbec nic. Ovládání Windows potřebné pro práci s Office 2000 se dozvíte v knize.
Kniha je rozdělena do deseti kapitol, které se dále člení na podkapitoly. Po nezbytném úvodu následuje první kapitola, věnovaná vysvětlení základních pojmů, ve většině případů platných pro všechny aplikace pracující v prostředí operačního systému Windows. Druhá kapitola se zabývá dokumenty, soubory a prací s okny. Následuje šest kapitol, které popisují základy ovládání jednotlivých součástí Office 2000 Professional (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Outlook). Na rozdíl od jiných publikací určených začátečníkům věnovali autoři této knihy přibližně stejný prostor každé aplikaci, což čtenáři umožňuje komplexně poznat celý kancelářský balík, ale lze to považovat také za nevýhodu – začátečník asi méně potřebuje znát Access a více se zaměří na Word či Outlook.
Nástroje používané ve všech aplikacích Office 2000 (kontrola pravopisu, objekty apod.) jsou popsány v kapitole devět a asi tušíte, co je náplní poslední kapitoly. Ano, správně: Office 2000 a internet.
A celkové hodnocení? Kvalitní kniha s množstvím názorných obrázků, srozumitelným jazykem, snadnou orientací. Jste-li začátečníci, mohu jen doporučit.

Michal Přádka


..... zpět na předchozí stranu