Design © 2003
Rostislav Zedníček

Co zde najdete
MS Office 2000 - recenze
1.duben 2000 Publikační činnost Recenze knih
Internet - PC World, Jaroslav Poláček

MS Office 2000

 Excel 2000 Autor: Josef Hradský, Publisher 2000 Autor: Josef Pecinovský, Access 2000 Autor: Slavoj Písek, Outlook 2000 Autor: Rostislav Zedníček,

V první řadě musím na tomto místě čtenářům vysvětlit a nakladatelství Grada se omluvit za nadpis této recenze. Ve skutečnosti oficiální řada knih Microsoft Office neexistuje, respektive toto není napsáno v tiráži. Na druhou stranu jednotlivé knihy o produktech MS Office 2000 si nesou několik společných znaků, z nichž nejvýznamnějším je společná grafika na titulní straně v podobě číslovky 2000. Z toho důvodu jsem si dovolil recenzované tituly zařadit do jedné větší skupiny a doufám, že mi tento logický krok nebude vyčítán.

Edice Snadno a rychle má na českém trhu již své tradiční postavení. Je určena všem těm, kdo se s programy seznamují, začínají a nemíní se hned pustit do několikasetstránkových podrobných manuálů, pokud hodlají například vytvořit dopis ve Wordu. Edice je charakteristická několika rysy. Především nižší cenou, ze které se dají odvodit i další vlastnosti knížek malý počet stran, brožovaná vazba, dále dostatečně podrobným obsahem a rejstříkem, jenž usnadňuje jednorázové používání knihy. Vzhledem k rozsahu, který se pohybuje většinou těsně nad stem stran, nemají autoři příliš mnoho místa na experimenty. Jejich knihy musí být napsány hutně, ale přesně, s minimem terminologických překážek, aby je začátečník "skousnul". Největší problém je poněkud stranou. Spisovatelé si musí zvolit, které z mnoha funkcí poctí svojí pozorností, které z možností programů začátečníkům ukáží a které zatají. Tito učitelé také nepřímo rozhodují o oblíbenosti programů, protože špatně napsaná příručka může nezkušeného uživatele přesvědčit o naprosté nevhodnosti programu k jeho zamýšlené práci. Jinak řečeno, považuji manuály pro začátečníky za mnoha směrech obtížnější nejen pro autora, ale i pro nakladatelství.

Výše označené recenzované tituly jsem hodnotil právě z těchto naznačených hledisek, s úhlem pohledu zaměřeným na zákazníka. Všech pět knih dodržuje vnitřní konvenci edice Snadno a rychle, akceptování piktogramů jako je vztyčený ukazováček, usměváček a podobně pomůže k orientaci ve všech manuálech této řady. Na druhou stranu formalizováním značek dochází i k situacím, že jednotlivé tituly nedisponují danou značkou. Několik autorů se rozhodlo, že nebude "děsit" svoje čtenáře katastrofickou bombičkou, takže ji lze nalézt pouze v legendě, naopak jiní zvolili odlišný způsob psaní a tímto symbolem vybavili svoji knihu více než hojně. V každém případě lze doporučit postupovat s rozvahou a číst různá upozornění programu, nikoliv je "odklepávat" klávesou Enter.

Další obecné doporučení při samostatném výběru knihy se týká jejich úvodu. Čtěte úvod, protože Grada poskytla svým spisovatelům prostor na začátku, aby svoji knihu prezentovali. Těchto několik stránek mnohdy o celé publikaci, a hlavně o postoji a zodpovědnosti pisatele řekne více, než si autoři sami myslí. Poslední poznámka se týká obecného vyznění těchto knih. Nakladatelství zvolilo pro každou knihu jiného autora, vyhnulo se tak jisté uniformitě a upřednostnilo tak různé informační naladění publikací.

Nyní již k jednotlivým titulům.
Word 2000 je nejobsáhlejší publikací. Poněkud zavádějící je úvod, kdy autoři nespecifikovali verzi Windows, ale při jednotném požadavku na Word 2000 a Windows je jasné, že se musí jednat o verze 95/98/2000. Doporučují také četbu s počítačem, tj. průběžné ověřování (učení se) navrhovaných postupů. Informačně je tato kniha pro začátečníky dostačující, obsahuje i informace, které jiné edice vůbec nezmiňují. Postup při čtení nečiní problémy, protože základní pojmy jsou dostatečně vysvětleny, dokonce jsem se setkal s definicí souboru, na niž mnozí zapomínají, protože jde o "samozřejmost". Své místo dostaly i programové součásti jako je WordArt a další. Word 2000 je formalizovanou, leč kvalitně zpracovanou a užitečnou knihou s množstvím informací, které jsou i začátečníkům "naservírovány" v dostatečně srozumitelné podobě.
Excel 2000 je příkladem knihy, jež dostatečně vysvětlí základní pojmy a dovede uživatele ke kýžené tabulce nebo grafu, ale zároveň se Josefu Hradskému podařilo i určitým způsobem navnadit budoucího uživatele k dalšímu studiu (nebo zakoupení knih z nakladatelství Grada). Neomezil se pouze na základní postupy, ale naznačil i využití programu pro sofistikované tabulky (zmínil použití kontingenčních tabulek). Knížečka obsahuje množství základních postupů práce s buňkou, které by v silnější knize mohly zaniknout a které výrazně usnadňují práci. Stejně jako předchozí Word 2000, i Excel 2000 obsahuje popis použití nových postupů Office 2000, to jest multischránky s dvanácti různými objekty a nových dialogových oken pro ukládání a otevírání souborů.
Outlook 2000 na rozdíl od svých kancelářských bratrů prošel zásadnější přestavbou. Jeho vylepšení se díky nové součásti "deník" dostala i do tak základních příruček jako je Outlook 2000 Rostislava Zedníčka. Autor si zvolil rozvrstvení knihy, jež odpovídá základním součástem Outlooku 2000. V základní podobě se věnoval každé součásti a uvedl příkazy a postupy, jež pomohou v základním nastavení a práci s Outlookem. Na závěr věnoval několik stran exportu dat do jiných aplikací. Kniha zcela jistě nepokryje všechny dovednosti, které Outlook umí, ale pro začátečníky a první orientaci je vhodnou příručkou.
Publisheru 2000 se ujal jeden z již vyzkoušených autorů nakladatelství Grada Josef Pecinovský. Jak sám píše v úvodu knihy, napsal manuál na DTP program z balíku Office 2000 a začal s vysvětlováním, co to je DTP a jak se liší od známějšího Wordu. Tato důkladnost a snaha přiblížit výhody Publisheru 2000 běžnému uživateli provází celou publikaci. Autor má zkušenosti s psaním manuálů Publisheru starších verzí, a tak i tento svazek nese punc zkušeného průvodce. Občas menší popisnost je zřejmě způsobena omezením počtu stran v edici Snadno a rychle a je rizikem, které si nese čtenář, pokud investuje do levné knihy. V knize mi pouze chyběla informace, jakým způsobem funguje přenos publikací do HTML kódu, což zrovna u tohoto typu programu považuji za důležité. I přes tento nedostatek lze tento manuál začínajícím pracovníkům v kanceláři doporučit.
Access 2000 je databázový program a jako takový podle mého názoru klade vyšší nároky na uživatele, o čemž také svědčí jeho zařazení do nejrozsáhlejší verze Office 2000. Ve své podstatě ale může velmi usnadnit práci, pokud uživatel ví, kde Access uplatnit. Slavoj Písek se zhostil nejednoduchého úkolu přiblížit tento program na příkladech, vysvětlit, co to jsou relace a další pojmy. Na rozdíl od předcházejících knih ve své práci věnoval i dostatečný prostor využití Accessu na Internetu. Osobně považuji tuto publikaci za náročnější než ostatní, ale domnívám se, že velká část tohoto zjištění je založena na náročnosti programu samotného.

Všechny popsané knihy z části odrážejí filosofii MS Office 2000 využití mnoha automatizovaných pomocníků styly počínaje a pomocníkem konče, které pomohou rychle, profesionálně a pohledně vytvořit žádaný soubor. Díky tomuto přístupu a pro malé procento nepřesností lze celou řadu jako celek začátečníkům vřele doporučit.

Jaroslav Poláček

 


..... zpět na předchozí stranu