Design © 2003
Rostislav Zedníček

Co zde najdete
MS Office XP - recenze
1.duben 2002 Publikační činnost Recenze knih
Internet - PC World, Jan Žďárek

MS Office XP  - Word, Powerpoint, Excel, Access, Outlook

Autoři: Vladimír Bříza 2x, Josef Pecinovský, Slavoj Písek, Rostislav Zedníček Vydavatelství: Grada Publishing, Praha Počet stran: 128-132

Na úvod musím vysvětlit netradiční formát této recenze. Jelikož Grada vydala pět útlých příruček, týkajících se nové verze kancelářského balíku Office 2002, které si jsou rozsahem, grafickou úpravou i vnitřním členěním velice podobné, dovolím si je zhodnotit v této rozsáhlejší multirecenzi najednou, ačkoliv jinak nejsou nijak vzájemně provázány (s určitou výhradou, jak uvidíme dále), a samozřejmě poslouží svému účelu i samostatně.

Zmíněné publikace patří do edice Snadno a rychle a jsou určeny naprostým začátečníkům. Jako předpoklad k jejich čtení autoři vesměs uvádějí pouze základní dovednosti při práci s klávesnicí a myší a schopnost spustit počítač s nainstalovanými odpovídajícími součástmi Office. Ostatní se čtenář dozví již z textu, který začíná možnostmi spuštění daného programu z nabídky Start, resp. z plochy. Na tomto místě musím vyzdvihnout pana Zedníčka (Outlook), který na rozdíl od všech ostatních autorů v úvodu uvedl nejen obvyklé typografické konvence, ale i význam ne příliš intuitivních grafických symbolů, odlišujících poznámky od tipů a varování. Dále korektně nadefinoval základní, ale cílové skupině čtenářů často nejasné, pojmy jako klepnout, poklepat, ukázat atd., které jsou nezbytné pro dobré porozumění ovládání jednotlivých programů. Škoda, že tato necelá stránka textu není uvedena ve všech těchto příručkách, nebo alespoň ve Wordu či Excelu, po kterých většina čtenářů sáhne zřejmě nejdříve.

Text je členěn do kapitol vždy podle určité činnosti proveditelné v daném programu, první kapitola se věnuje krátkému představení daného programu (k čemu je dobrý) a seznamuje čtenáře s možností použití příslušné nápovědy. Naopak poslední kapitola se obvykle věnuje tisku vytvořených dokumentů, případně možnostem jejich exportu do jiného formátu, např. HTML stránek.

Všechny publikace se i vzhledem k rozsahu zaměřují pouze na základní úkony v daném programu. Ze složitějších úkonů pak zejména na ty, pro něž je vytvořen průvodce, jehož použití pak vysvětlují. Rozhodně zde tedy nenajdete ani zmínku o makrech a vůbec "složitějších" možnostech programů Office. Většinu rozsahu tak tvoří praktické ukázky vybraných činností typických pro příslušný nástroj.

Stručně řečeno, ve Wordu např. nalezneme základy pořizování textů na počítači, editační operace s pomocí schránky, úpravy vzhledu a vkládání objektů. V Excelu obdobně vytváření tabulek, používání vzorců a formátování tabulek. Pro Powerpoint zase tvorbu snímků a jejich skládání do prezentace. U Outlooku najdeme kromě e-mailů též správu kontaktů, používání kalendáře a úkolů. V případě Accessu pak základy vytváření databází a používání formulářů k jejich obhospodařování.

Zajímavé je srovnání stylu jednotlivých autorů, např. v Accessu autor téma často odlehčuje a možná až příliš dává čtenáři najevo svoji převahu, v Excelu se zase autor někdy omlouvá za vysvětlování elementárních úkonů, podle mého názoru zbytečně, do těchto příruček právě vysvětlení těchto věcí rozhodně patří.

Než jsem si přečetl zmíněné publikace, přistupoval jsem k nim i vzhledem k rozsáhlé nabídce podobných titulů na trhu s nevalným očekáváním. Po jejich přečtení ale mohu říci, že jsou opravdu dobré. Rozsah informací je zvolen úměrně pro začínajícího uživatele, na něhož může naopak nadměrný informační obsah působit záporně a snadno vyvolat i určitou nechuť k práci s moderními kancelářskými aplikacemi. Na druhou stranu jste-li skutečným začátečníkem, bude asi dobré mít po ruce někoho, kdo vám pomůže se situacemi nepopsanými v těchto příručkách, případně si budete muset přečíst další, objemnější literaturu.

Jan Žďárek

 


..... zpět na předchozí stranu