Design © 2003
Rostislav Zedníček

Co zde najdete
Internet pro právníky - recenze
18.cerven 2001 Publikační činnost Recenze knih
Internet - AKA MONITOR Informace a informační zdroje, které upoutaly moji pozornost a které mohu doporučit - Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.

Internet pro právníky - jak hledat a najít

Na internetu je dnes skoro všechno, otázkou je KDE? a JAK najít to, co právě potřebuji. Tento problém postihl i informace z oblasti práva. I právní informace se masivně stěhují na internet a některé informace týkající se práva na internetu i vznikají. Není se proto čemu divit, že vznikla kniha s názvem "Internet pro právníky".

Knihu jsem pročetl s velkým zájmem - přesnější by bylo říci "prošel". Tato oprava neznamená, že by si kniha nezasloužila náležitou pozornost, naopak! Je dobré se dozvědět nejdříve co všechno kniha "ví", protože tato kniha není pouze učebnicí, ale ve stejné míře, nebo ještě více je referenční příručkou, po které sáhne každý, kdo se ocitne v situaci, kdy potřebuje v širokém slova smyslu právní pomoc.

Kdo po knize sáhne?
 - studenti právnických fakult
- soudci, advokáti a státní zástupci
- notáři
- firemní právníci a právníci ve státní ( a komunální ) správě
- ale i občané v situaci, kdy potřebují informace z oblasti práva

Jaké informace kniha nabízí?
- informace o těch zdrojích informací vztahujících se k právu, které lze najít na internetu: - zdroj informací o platných předpisech
- informace o zdrojích kde jsou nabízeny vzory dokumentů a smluv
- jména a adresy znalců a tlumočníků podle oborů
- totéž o daňových poradcích, patentových zastupcích a dražebnících a navíc
- orientaci v nabídce odborných časopisů z oblasti státu a práva
- totéž při výběru software pro práci s právními informacemi
- orientaci ve státní a komunální správě
- konzultace pro komunální politiku
- informace o elektronickém podpisu a jeho aplikaci v právní oblasti.

Internet je též prostředkem elektronické komunikace a výborným nástroje prezentace na WEBu. A o tom všem tato kniha je!

Kniha je rozdělena do 6-ti částí z nichž první poskytuje informace o internetu, pomáhá ovládnout prohlížeč a napoví jak internet efektivně využívat. Druhá kapitola orientuje čtenáře ve státem řízených institucích, vládě, prezidentovi a pod. Vyhledávání v databázích se věnuje třetí kapitola. Vyhledávacím centrálám, českým i zahraničním se věnuje kapitola čtvrtá. Evropské právo na internetu je předmětem pozornosti páté kapitoly. Velmi cenným zdrojem je kapitola poslední, která podává přehled serverů s právní tématikou, jde o portály, časopisy, vzory dokumentů, právnické fakulty, software a řada dalších informací. Kniha obsahuje též slovník odborných pojmů a neocenitelný seznam adres WWW.

Pohledem na strukturu www adres si udělá čtenář velmi názornou představu nejen o knize, ale především o šíři a hloubce s jakou internet pokryl právní oblast již nyní a bezesporu není "všem dnům konec". 16x info o internetu samotném, 25 adres o prezidentovi, vládě, ministerstvech a centrálních úřadech, 9x soudy, 19x databáze , rejstříky, zákony, 15x EU, 13x vyhledávací servery, 5x právnické portály, 4x vzory a šablony dokumentu a smluv, 6x profesní organizace, 23x právní software a literatura, 15X DALŠÍ PRÁVNÍ ODKAZY.

Kniha je sice poměrně útlá (126 stran ), ale nepochybuji o tom, že bude mít brzo místo na stole každého internetumilovného právníka nebo občana se zájmem nebo s potřebou informací z oblasti práva.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

 


..... zpět na předchozí stranu